อุปกรณ์เสริม

Accessories

รีโมทคอนโทรลTAU 2 ปุ่มกด คลื่นความถี่วิทยุ 433.92 MHz

รีโมทคอนโทรล 2 ปุ่มกด คลื่นความถี่วิทยุ 330 MHz

เซ็นเซอร์กันหนีบ TAU ระยะอินฟาเรด 20 เมตร

เซ็นเซอร์กันหนีบ AUTO  ระยะอินฟาเรด 15 เมตร

ไฟหัวเสา TAU เป็นไฟไฟหัวเสา TAU เป็นไฟ LED แสดงสถานการณ์

ไฟหัวเสา AUTO เป็นหลอดไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของมอเตอร์

สินค้าในหมวดอื่น ๆ

มอเตอร์สำหรับประตูล้อบานเลื่อน

มอเตอร์สำหรับประตูล้อบานสวิง

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม